Vacature expertgroep Provincie Loopbaan Campus

De wereld is in beweging en het werk verandert in een hoog tempo. Ook het werk bij de provincie. Met de Provincie Loopbaan Campus ondersteunt het A&O-fonds Provincies provinciemedewerkers bij hun loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap. Om aansluiting te blijven houden bij maatschappelijke en provinciale ontwikkelingen is het van belang dat de site doorontwikkeld wordt.

Expertgroep Provincie Loopbaan Campus
De Provincie Loopbaan Campus is tot stand gekomen in samenwerking met de expertgroep, bestaande uit zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers vanuit de sector provincies. Tevens wordt met de expertgroep bekeken op welke wijze zicht kan worden verkregen op ontwikkelingen, wensen en behoeftes van medewerkers en provincies en hoe dit tot uiting komt op de Provincie Loopbaan Campus.

Tijdsinvestering: circa 6 uur per jaar vergadertijd.
De expertgroep komt circa tweemaal per jaar bijeen, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Indien nodig is er tussentijd overleg en besluitvorming per e-mail. De vergaderingen vinden plaats in Utrecht.

Oproep
We zijn voor de Expertgroep Provincie Loopbaan Campus op zoek naar HR-professionals, leden van de OR en managers die interesse hebben in het vraagstuk van loopbaanontwikkeling en mobiliteit en die hun kennis en enthousiasme met ons willen delen en mee willen denken.

Wil je graag meedenken in de verdere ontwikkeling en implementatie van de Provincie Loopbaan Campus? Meld je dan aan bij Marga Waldekker. Ook met vragen kun je bij haar terecht.

 

← Naar Expertgroepen

Zie ook