Vacature expertgroep Provincie Loopbaan Campus

Ben jij een HR-professional, OR-lid, manager, IT-professional of privacy-deskundige binnen de provinciale sector? Ben je geïnteresseerd in loopbaanontwikkeling en/of de technische mogelijkheden die daarbij kunnen ondersteunen? En wil je een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de Provincie Loopbaan Campus? Lees dan verder en meld je aan voor de expertgroep!

Wat?
Vanaf maart 2019 staat de Provincie Loopbaan Campus (PLC) online. Met het platform ondersteunt het A&O-fonds Provincies medewerkers binnen de provinciale sector bij het nemen van regie over hun eigen loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap.

 

De arbeidsmarkt is volop in beweging: werk verandert, werk verdwijnt, er komt nieuw werk bij. Dat was al zo, maar door de coronacrisis is dit enorm versterkt. Het is meer dan ooit belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven en zij moeten daarbij zelf de regie (kunnen) nemen. Daarom is het van belang dat ook de PLC mee verandert met de tijd.

 

Samen met experts uit de provinciale sector willen we in 2021 bekijken op welke manier de website wordt gebruikt, of het huidige aanbod nog voldoet aan de wensen en behoeftes en welke stappen nodig zijn om het platform ook voor de komende jaren actueel te houden. Hiermee bepalen we hoe we de PLC kunnen doorontwikkelen.

Hoe?

Met een expertgroep, bestaande uit zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers vanuit de provinciale sector, bekijken we hoe we ontwikkelingen, wensen en behoeftes van medewerkers en organisaties in kaart kunnen brengen en vervolgens welke aanpassingen het platform nodig heeft om aan die wensen en behoeftes te kunnen voldoen.

Tijdsinvestering
De expertgroep komt dit jaar twee keer (online) bij elkaar, eenmaal in mei en eenmaal eind september. Elke bijeenkomst duurt circa twee uur (excl. eventuele reistijd). Tijdens deze bijeenkomsten wordt de evaluatie voorbereid (mei) en op basis van de resultaten wordt de richting van de doorontwikkeling bepaald (september). De doorontwikkeling zelf vindt plaats in 2022. Indien nodig is er tussentijds overleg en besluitvorming per e-mail. De vergaderingen vinden online plaats of, als het weer kan, in Utrecht.

Wil jij je aanmelden voor de expertgroep? Of heb je nog vragen?

Neem dan contact op met onze programmamanager Marga Waldekker.

 

← Naar Expertgroepen

Zie ook