ARBO

Week van de werkstress – november 2015

Tips uit week van de werkstress

 

Masterclass Arbo ‘En we werkten nog lang en gelukkig’ – 2 november 2015

Presentatie plenair programma ‘Zitten is het nieuwe roken’

Presentatie workshop ‘Wat zegt u?’

• Presentatie workshop ‘Stress heb je nodig, maar wel met mate’

• Voor de presentatie ‘Ik heb kanker’ kunt u contact opnemen met ragna@re-turn.nl

 

Workshop Digi RI&E – oktober 2015

• Presentatie Demo Digi RI&E

Roadmap Digi RI&E

Tips uitvoering Digi RI&E

Processtappen Digi RI&E provincie Groningen

 

ARBO Prijs 2012

 

Drenthe, mevr. J. de Witt, 0592-365941 / j.dewitt@drenthe.nl
Ziekteverzuim en arbodienstverlening

 

Flevoland, dhr. J. Surink, 0320-265331 / joep.surink@flevoland.nl
RSI-preventie

 

Fryslân, dhr. T. Boersma, 058-2925869 / t.boersma@fryslan.nl
Daling ziekteverzuim

 

Gelderland, dhr. D. Wanrooij, 026-3599385 / d.wanrooij@prv.gelderland.nl
Medewerker Gezondheidsbudget

 

Groningen, dhr. H. van den Born, 050-3164654 / h.vanden.born@provinciegroningen.nl
Aanpak agressie en geweld

 

Noord-Brabant, mevr. R. van Loon, 073-6812025 / rvloon@brabant.nl
Arboregie

 

Noord-Holland, dhr. M. van der Molen, 023-5143718 / molenm@noord-holland.nl
Functie Risico Profiel & Arbo Academy

 

Overijssel, dhr. M. Volkerink, 038-4998933 / mm.volkerink@overijssel.nl
Telewerken

 

Utrecht, dhr. P. Besselse, 030-2593203 / peter.besselse@provincie-utrecht.nl
• HNW en arbo als verbindende factor

 

Zuid-Holland, mevr. C. van den Brink, 070-4446245 / c.vandenbrink@pzh.nl
‘Wat er ook gebeurt’, opvang na een schokkende gebeurtenis

Meer onderdelen in het Expertisecentrum

Zie ook