HRM

HR-festival 2016

 

Provincie Gelderland, mevr. E. van der Vegt, 06-52 80 24 67 / e.vander.vegt@gelderland.nl

Moderne arbeidsrelaties

 

Provincie Groningen, dhr. H. van den Born, 06-33 76 46 06 / h.vanden.born@provinciegroningen.nl

Vitaliteitsweken – een spiegel voor de medewerker

 

Provincie Noord-Brabant, mevr. M. Verholen, 06-52 79 44 38 / mverholen@brabant.nl

• Leiderschap in een Brabants jasje

 

Provincie Noord-Holland, dhr. P. Strijp, 06-53 250 166 / strijpa@noord-holland.nl

 Zelfsturing bij de overheid: modegril of noodzaak?

 

Provincie Noord-Holland, mevr. T. Falke, 06-31690510 / falket@noord-holland.nl

•  Talent aan zet (geen presentatie beschikbaar)

 

Interprovinciaal Overleg, dhr. R. van der Mast, 06-28 90 12 35 / rvdmast@ipo.nl

• Participatiewet in de praktijk

De participatiebaan van Claudia Kuijs

Verslag workshop Participatiewet in de praktijk door Gerrit Jan Tempelman

Column Gerrit Jan Tempelman Banenakkoord

 

 

 

Masterclasses Mensen in beweging 2013

 

Utrecht, mevr. M. Arbouw, 030-2582394 / marleen.arbouw@provincie-utrecht.n

De maakbaarheid van mobiliteit

 

Overijssel, mevr. C. Taris-Hoes, 038-4998932 / cjm.taris-hoes@overijssel.nl

Van werk naar werk een nieuwe visie

 

Noord-Holland, dhr. W. Broek, 023-5143118 / broekw@noord-holland.nl
Vitaal organiseren. Beweging als continu proces?

 

 

 

 

Masterclasses SPP 2013

 

Provincie Fryslân, dhr. H. Tulner, h.tulner@fryslan.nl
SPP een kwestie van lange adem

 

Maastricht Universitair Medisch Centrum, dhr. R. Olivers, roel.olivers@mumc.nl
SPP als integraal instrument

 

Sector Onderwijs/CAOP, dhr. T. Fluitsma, t.fluitsma@caop.nl
SPP helpt bij mobiliteit en inzetbaarheid

 

KLM, mevr. A. Alewijnse, annemieke.alewijnse@klm.com
• SPP als bouwsteen voor strategisch MD

 

Provincie Gelderland, mevr. M. Boes, m.boes@gelderland.nl
Een terug en vooruitblik

 

Gemeente Maastricht, dhr. J. Peerlings, jer.peerlings@maastricht.nl
Het Maastrichtse model

 

Cap Gemini, dhr. R. van Gasteren, robert.van.gasteren@capgemini.com
• Strategic Workforce Planning

 

De Efteling, dhr. M. van der Starre, mstarre@efteling.nl
• Een praktische toepassing

 

Later toegevoegd: presentatie van de provincie Overijssel bij de ProvOR, november 2014

Opzet en implementatie SPP bij provincie Overijssel

 

 

 

 

HRM Prijs 2012-2013

 

Drenthe, mevr. A. van Rossum, 0592-365123 / a.vanrossum@drenthe.nl
Duurzame inzetbaarheid, experiment jaargesprekken

 

Flevoland, mevr. S. van der Plas, 0320-265265 / sandra.vanderplas@flevoland.nl
Samen leren doet inspireren

 

Fryslân, dhr. H. Wiersma, 06-53930712 / h.p.wiersma@fryslan.nl
Flexpool provincie Fryslân

 

Gelderland, mevr. A. Boelen, 026-3599099 / a.boelen@gelderland.nl
Inzetbaarheid: werken aan beweging

 

Groningen, dhr. J. Wierema, 050-3164184 / j.wierema@provinciegroningen.nl
Digitalisering Strategische Formatie- en Personeelsplanning

 

Noord-Brabant, dhr. B. Louwers, 073-6812977 / blouwers@brabant.nl
ZPP Brabant, het netwerk van ondernemende ambtenaren

 

Noord-Holland, mevr. M. Raaphorst, 023-5144481 / raaphorstm@noord-holland.nl
Expeditie Houtplein/Werkstijl NH

 

Noord-Holland, mevr. S. Hublet, 023-5143143 / hublets@noord-holland.nl
E-HRM

 

Utrecht, mevr. G. Bathoorn, 030-2589111 / gerdien.bathoorn@provincie-utrecht.nl
Development Centre Teamleiders

 

 

 

 

HRM Prijs 2010-2011

 

Drenthe, mevr. M. Hoefsloot, 0592-365915 / m.hoefsloot@drenthe.nl
Vliegende team brigade

 

Drenthe, mevr. R. Hoving, 0592-365835 / r.hoving@drenthe.nl
Klus en kracht

 

Gelderland, mevr. B. Willemsen, 026-3599379 / b.willemsen@prv.gelderland.nl
Mentorprogramma

 

Groningen, mevr. M. Wever, 050-3164777 / m.wever@provinciegroningen.nl
Inzetbaarheid/mobiliteit

 

Noord-Brabant, mevr. S. Verbeek, 073-6808619 / sverbeek@brabant.nl
Arbeidstijdenmanagement

 

Noord-Brabant, mevr. R. Jochems, 073-6812462 / rjochems@brabant.nl
M-Power

 

Noord-Holland, dhr. R. Mantel, 023-514193, mantelr@noord-holland.nl
Noord-Holland Vooruit

 

Overijssel, mevr. Taris-Hoes, 038-4998932, cjm.taris-hoes@overijssel.nl
Implementatie van een gemeenschappelijke ontwikkeltaal

 

Zuid-Holland, dhr. B. de Jong,070-4417506 / b.de.jong@pzh.nl
Intern interimmanagement en interbestuurlijke
samenwerking met rijksoverheid en gemeenten

 

 

 

 

HRM Prijs 2008-2009

 

Drenthe, mevr. R. Hoving, 0592-365835 / r.hoving@drenthe.nl
Locomotion

 

Fryslân, dhr. H. Tulner, 058-2925900 / h.tulner@fryslan.nl
Formatiebeheer en personeelsplanning

 

Gelderland, dhr. T. Hoogakker, 026-3598987 / t.hoogakker@prv.gelderland.nl
Panta Rhei

 

Groningen,dhr. H. van den Born, 050-3164654 / h.vandenborn@provinciegroningen.nl
Beter in je vel

 

Limburg, afd. HRM, 043-3899999
Medewerkerontwikkeling, een integrale aanpak

 

Limburg, afd. HRM, 043-3899999
Regie voeren over je eigen loopbaan

 

Noord-Brabant, mevr. C. van Meer, 073-6812812 / cvmeer@brabant.nl
Trainee-ship

 

Overijssel, dhr. S. Collenteur, 038-4998899 / s.collenteur@overijssel.nl
Mijn werkplaats

 

Utrecht, afd. HRM, 030-2589111
Indian Summer

 

Utrecht, afd. HRM, 030-2589111
Duo mentorschap

 

Utrecht, afd. HRM, 030-2589111
• Kennismanagement

 

Utrecht, afd. HRM, 030-2589111
Selectie aan de poort

 

Zeeland, afd. HRM, 0118-631011
Efficiënte verwerking van de jaargesprekken

Meer onderdelen in het Expertisecentrum

Zie ook