Medezeggenschap

OR: Klaar voor de omgevingswet? – april 2018

 

Congres Medezeggenschap Anders 2015

Provincie Groningen, dhr. J. Mooi, 050-3164200 / j.mooi@provinciegroningen.nl

• Presentatie Nationaal Coördinator Groningen

 

Workshop SPP OR 2014

CAOP, dhr. M. Sikkel, 06-51293568 / m.sikkel@caop.nl

Presentatie CAOP ‘Working nine to five’

 

Provincie Fryslân, dhr. H. Tulner, 058-2925900 / h.tulner@fryslan.nl

Presentatie Strategische Personeelsplanning en Mobiliteitsaanpak provincie Fryslân

 

Medezeggenschapsprijs 2012

 

Drenthe, mevr. H. Nijborg, 0592-365020 / h.nijborg@drenthe.nl
De staten betrokken bij de OR-prijs

 

Flevoland, dhr. G. van Dalen, 0320-265265 / guus.van.dalen@flevoland.nl
Resultaatgericht werken

 

Fryslân, dhr. G. Jonker, 06-11868702 / g.jonker@fryslan.nl
Structureel contactpersonenoverleg

 

Gelderland, dhr. F. Gruizinga, 026-3598594 / f.gruizinga@gelderland.nl
Langs de meetlat van de OR

 

Groningen, dhr. J. Mooi, 050-3164200 / j.mooi@provinciegroningen.nl
Samenwerkende ondernemingsraden bij vorming RUD

 

Limburg, dhr. H. von Schwartzenberg, 043-3898907 / hmimj.von.schwartzenberg@prvlimburg.nl
Drie stappen voorwaarts

 

Noord-Brabant, dhr. C. van den Berg, 073-6812147 / cvdberg@brabant.nl
• Organisch veranderen bij de provincie Noord-Brabant

 

Overijssel, mevr. M. Tuk 038-4998341 / m.tuk@overijssel.nl
Jouw OR staat voor…

 

Utrecht, dhr. E. Wolvekamp, 030-2583442 / edwin.wolvekamp@provincie-utrecht.nl
Inzet sociale media voor de OR

 

Zeeland, dhr. W. Barkhuijsen, 0118-631983 / w.barkhuijsen@zeeland.nl
Participatie in reorganisatietraject

Meer onderdelen in het Expertisecentrum

Zie ook