Financiële Loopbaanplanner voor alle provinciemedewerkers

Gepubliceerd op 15 - 03 - 18

Zélf keuzes maken in uw loopbaan krijgt steeds meer aandacht. Voor het maken van deze keuzes is inzicht in de financiële consequenties van groot belang. In de cao Provincies is afgesproken dat aan alle provinciemedewerkers de Financiële Loopbaanplanner ter beschikking wordt gesteld. Een gratis, online, onafhankelijk instrument, eventueel aangevuld met een workshop of een persoonlijk adviesgesprek, waarmee u helder inzicht krijgt in de huidige en toekomstige financiële situatie van uw huishouden.

Lees de brochure of bekijk het filmpje voor meer informatie of meld u direct aan op www.financieleloopbaanplanner.nl.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.