Het goede gesprek

Gepubliceerd op 07 - 11 - 17

In de nieuwe cao is de cyclus van jaargesprekken vervangen door ‘het goede gesprek’. Hiermee wordt bedoeld dat de medewerker op basis van zijn persoonlijke ontwikkelagenda en de ontwikkelagenda van de organisatie (visie, doelstellingen en strategische personeelsplanning) het gesprek met de leidinggevende aangaat en ontwikkelafspraken maakt.

Het A&O-fonds is gevraagd hiervoor een toolkit te ontwikkelen ter ondersteuning van het gesprek en deze per januari 2018 beschikbaar te hebben. Er zijn al vergelijkbare tools in gebruik bij bijvoorbeeld het Rijk e.a.. Die kunnen dienen als uitgangspunt. Het voeren van het goede gesprek is een groeiproces voor de provincies. Met deze toolkit willen we de provincies hierin faciliteren.

Voor de ontwikkeling en implementatie van de toolkit heeft het A&O-fonds Jan Mooi, ambtelijk secretaris ondernemingsraad provincie Groningen, aangetrokken als projectleider. Hij heeft veel ervaring met het leiden van paritaire en multidisciplinaire werkgroepen. Binnenkort staat de eerste bijeenkomst gepland met de expertgroep ‘toolkit het goede gesprek’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Mooi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.