Tool Het Goede Gesprek gereed

Gepubliceerd op 19 - 11 - 17

Zoals vastgelegd in de cao 2017-2018 voeren de leidinggevenden en medewerkers bij de provincies samen steeds vaker ‘het goede gesprek’. Dit ter vervanging van de jaarlijkse gesprekscyclus. Om zowel de medewerker als de leidinggevende hierbij te ondersteunen, heeft het A&O-fonds Provincies van de cao-partijen opdracht gekregen om een tool te ontwikkelen in de vorm van een app.

De app faciliteert het voeren van het goede gesprek met tools, tips en informatie. In het onderdeel Gesprek kan je bijvoorbeeld een gesprek plannen, voorbereiden, vastleggen en evalueren. In het onderdeel Ontwikkelen kan je feedback en/of feedforward vragen aan collega’s of derden. Naast deze tools bevat de app tips en extra informatie over het voeren van het goede gesprek. Ook zijn de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en veelgestelde vragen opgenomen.

De app is vanaf nu onder de naam Het Goede Gesprek te downloaden in de App Store en de Google Play store. Tevens is er een webversie beschikbaar. Bekijk hem snel en benut de onderdelen die voor u van toegevoegde waarde zijn!

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marga Waldekker.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.