“Het is tijd om het stokje over te dragen…”

Gepubliceerd op 18 - 12 - 19
“Het is tijd om het stokje over te dragen …” Met deze woorden laat Peter Smits, directeur van het A&O-fonds Provincies weten dat er per 31-12-2019 een einde komt aan zijn ruim 12,5 jaar directeurschap.

“Ik kijk met veel plezier, en ook wel een beetje trots, terug op alles wat we als team en bestuur in de afgelopen jaren hebben bereikt,” zegt Smits. “Met als hoogtepunten de gezamenlijke Arbocatalogus, de RI&E, het loopbaanplatform, de A&O Provincie Academie, het 10-jarig bestaansfeest, de HR- festivals met de collegafondsen en heel recent nog de mooie communicatiecampagne.”

Als gevolg van aanhoudende oogklachten heeft Smits, in goede samenspraak met het Dagelijks Bestuur, keuzes moeten maken. Hij zal zich per 1 januari aanstaande gaan richten op de verdere doorontwikkeling van de programmalijn Innovatie & Ontwikkeling en daarbinnen met de verdere vormgeving van de A&O Provincie Academie.

Het Dagelijks Bestuur zegt bij monde van bestuursvoorzitter Maurice Tramper: “Wij zijn ervan overtuigd dat met deze nieuwe functie Peters kennis, kunde, passie en enthousiasme voor ons fonds behouden blijven.” Smits geeft aan: “Ik vind het prachtig dat het bestuur mij deze kans biedt en heb er geweldig veel zin in om samen met de sector en externe leveranciers mooie resultaten te bereiken.”

Mocht je ook ideeën of voorstellen hebben over leren & ontwikkelen of gewoon reuze geïnteresseerd zijn in het onderwerp? Neem dan contact op met Peter Smits: 06-53 55 52 15 of peter.smits@aenoprovincies.nl. “Dan gaan we in gesprek.”

Tot slot wil Smits nog het volgende meegeven: “Aan een ieder: dank voor alle mooie en fijne collegiale contacten en de vele lachmomenten. Ik heb ervan genoten! Tot ziens en laten we goed voor het fonds blijven zorgen en gezamenlijk mooie producten leveren die het verschil maken!”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.