Rapportage Imago-onderzoek Provincies onder young professionals

Gepubliceerd op 23 - 03 - 23

De 12 provincies zitten met een uitdaging in een al overspannen arbeidsmarkt. Het huidige stoffige imago zit hen in de weg om jongere werknemers aan te trekken. Ze willen meer hun vernieuwende en innovatieve kant laten zien en daarom komt er in april een interprovinciale arbeidsmarktcampagne onder young professionals tussen 22 en 40 jaar.

Om meer inzicht te krijgen in het huidige imago van de 12 provincies onder young professionals, heeft A&O Provincies een imago-onderzoek uit laten voeren onder deze doelgroep. Met dit onderzoek wilden we relevante informatie ophalen om waar nodig de nieuwe campagne aan te kunnen scherpen. Deze input wordt gebruikt voor een passende en effectieve strategie voor arbeidsmarktcommunicatie richting jongere werknemers.

In het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  • Hoe worden de 12 provincies als werkgever gezien door de potentiële werknemersdoelgroepen?
  • Wat vinden deze doelgroepen belangrijk aan een werkgever?
  • Hoe kunnen de 12 provincies het imago als werkgever optimaliseren en haar relevantie en aantrekkelijkheid onder de doelgroepen vergroten?
  • Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt-communicatiestrategie?
Naar het rapport

Heb je vragen over het onderzoek of Arbeidsmarktcommunicatie? Neem dan contact op met Marga Waldekker.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.