Innovators gezocht!

Gepubliceerd op 12 - 07 - 18

Bent u provinciemedewerker en een vernieuwend denker, een dwarsdenker, op zoek naar nieuwe wegen, geïnteresseerd in HR, OR, managementvraagstukken binnen de sector met interesse in deelname aan de Expertgroep Innovators? Dan zijn we op zoek naar u!

Een van de programmalijnen van het A&O-fonds Provincies is de lijn Innovatie. In november starten we met een nieuw onderdeel: de innovatieagenda. Als eerste activiteit organiseren we de Innovatiedag Provincies 2018  voor de Expertgroep Innovators. De expertgroep gaat onderzoeken hoe de Innovatieagenda Provincies 2019 eruit zou moeten zien, met speciale aandacht voor thema’s als leren en ontwikkelen, mobiliteit en gezond en vitaal werken. Graag zien we uw deelname ook bij het verder uitwerken van de agendathema’s in 2019.

We gaan deze programmalijn iets anders aanpakken dan gebruikelijk. Zonder alles te kunnen en willen weggeven, kunnen we al verklappen dat we tijdens de Innovatiedag aftrappen op een unieke locatie met interessante gasten en vernieuwende werkvormen. Dat het boeiend, dynamisch en bijzonder wordt, staat buiten kijf!

In het gehele traject zal de Hogeschool van Amsterdam een prominente plaats innemen. Zij verzorgen samen met het A&O-fonds deze Innovatiedag Provincies 2018 en gaan met een groep honourstudenten (Toptalenten) deze programmalijn op een ook wetenschappelijk verantwoorde manier begeleiden.

We hopen op uw deelname en enthousiaste inbreng. Qua tijd zal de expertgroep een beperkt aantal dagdelen per jaar kosten.

Heeft u interesse en wilt u zich aanmelden, of heeft u vragen? Neem dan contact op met Peter Smits.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.