Aanmelden webinar: Organisch veranderen

Over het webinar

Hoe oefen je als ondernemingsraad invloed uit op het continue proces van organisatieverandering zonder een verhindermacht te zijn?

 

Het webinar is bedoeld voor OR-leden, LO-leden en kaderleden van de

provinciale sector.

 

Datum: maandag 28 juni 2021
Tijd: 
12.30 – 13.30 uur

Aanmelden

Over webinarreeks Medezeggenschap

Van mei tot december 2021 organiseert het A&O-fonds Provincies samen met SBI Formaat een vijftal webinars over actuele thema’s voor leden van de ondernemingsraad (OR) en lokaal overleg (LO).

Overzicht alle webinars