Aanmelden webinar: Samenwerking Lokaal Overleg (LO) en OR

Over het webinar

Wat zijn specifieke taken voor de OR en de LO (mede op basis van de cao provinciale sector), hoe kunnen LO en OR elkaar versterken, wat zijn tips voor een goede samenwerking?  

 

Het webinar is bedoeld voor OR-leden, LO-leden en kaderleden van de

provinciale sector.

 

Datum: maandag 27 september 2021

Tijd: 12.30 – 13.30 uur

Aanmelden

Over webinarreeks Medezeggenschap

Van mei tot december 2021 organiseert het A&O-fonds Provincies samen met SBI Formaat een vijftal webinars over actuele thema’s voor leden van de ondernemingsraad (OR) en lokaal overleg (LO).

Overzicht alle webinars