Aanmelden webinar: Strategisch Personeelsbeleid (SPB) en Strategisch Personeelsplanning (SPP)

Over het webinar

Wat is de rol van de medezeggenschap bij SPB/SPP, hoe kun je als medezeggenschap maximaal invloed uitoefen op het SPB/SPP, wat zijn belangrijke pijlers voor een goed SPB/SPP, wat zijn goede en slechte voorbeelden?

 

Het webinar is bedoeld voor OR-leden, LO-leden en kaderleden van de

provinciale sector.

 

Datum: maandag 17 mei 2021
Tijd:
12.30 – 13.30 uur

Aanmelden

Helaas kun je je niet meer inschrijven. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@aenoprovincies.nl.

Over webinarreeks Medezeggenschap

Van mei tot december 2021 organiseert het A&O-fonds Provincies samen met SBI Formaat een vijftal webinars over actuele thema’s voor leden van de ondernemingsraad (OR) en lokaal overleg (LO).

Overzicht alle webinars