MOOC: Anders samenwerken door de Omgevingswet

Gepubliceerd op 21 - 05 - 19

De Omgevingswet maakt het voor provincies, waterschappen en gemeenten noodzakelijk om anders samen te werken: intern, met ketenpartners en met andere partijen in de samenleving. Vraagstukken als klimaatverandering, circulaire economie en duurzaamheid kunnen niet alleen worden aangepakt.

De MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet geeft in zeven inzichten (korte filmpjes) een duidelijk beeld van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt met concrete voorbeelden uit de praktijk. De MOOC focust niet op de inhoud van de wet, maar op de gedragsverandering die van publieke professionals wordt verwacht na invoering van de wet in januari 2021. Het doel is het inspireren van publieke professionals om met de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet aan de slag te gaan, hen te faciliteren om deze wet zelf praktisch toe te passen en om een dialoog op gang te brengen over het samenwerken binnen de nieuwe wet.

Klik hier voor meer informatie en de filmpjes.

De filmpjes zijn ook als essential te bekijken via A&O ProvinciE-learning.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Marga Waldekker.

De MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, A&O-fonds Provincies, A&O fonds Gemeenten en A&O-fonds Waterschappen, in samenwerking met de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en Publiek Denken. 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.