Header medezeggenschap

Medezeggenschap: van, voor en door jou!

Wat is medezeggenschap nou eigenlijk? Voor werknemers is het een manier om invloed uit te oefenen op de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van hun werk.

Maar medezeggenschap is niet zo vanzelfsprekend… 

MOOC Medezeggenschap

Vanaf 4 oktober start onze MOOC over medezeggenschap, een vierdelige online videoreeks over hoe medezeggenschap bij de provinciale sector werkt en wat medezeggenschap voor jou kan betekenen. Aan de hand van onderstaande vragen geven we je met vier korte video’s meer inzicht:

  

Hoe en waarom is medezeggenschap ontstaan?  

Welke rol spelen de vakbonden bij medezeggenschap? 

Hoe komt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) tot stand? 

Hoe zit het met het overleg met werkgevers op lokaal niveau? 

 

Bekijk hiernaast de promovideo om alvast een beeld te krijgen van de verschillende video’s.

Inzicht #1: De ontstaansgeschiedenis van Medezeggenschap

In Nederland is het best gebruikelijk dat je als werknemer invloed hebt op je werkomgeving. Meedoen aan de organisatie en je onderdeel ergens van voelen. Dat noemen wij medezeggenschap. En die medezeggenschap is eigenlijk best bijzonder. Iets waar wij in Nederland trots op mogen zijn. Maar hoe is dat zo gekomen?

Op die vraag geeft Esther Koot, directeur Cao-recht Advies en Opleidingen, antwoord.

Inzicht #3: De totstandkoming van een cao

Medezeggenschap komt onder andere tot uiting bij de totstandkoming van een cao. Vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers binnen een sector maken gezamenlijk afspraken over de collectieve arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, verlof en sociale zekerheid.  Welke factoren spelen een rol bij de onderhandelingen en hoe kom je tot een akkoord?

In deze video worden twee onderhandelaars van de cao provinciale sector geïnterviewd.

Medezeggenschap: van, voor en door jou!

Inzicht #2: Wat doet een vakbond?

Al sinds wij fabrieken hebben, zijn er vakbonden. Bonden die opkomen voor goede arbeidsvoorwaarden. De werkende man en vrouw die samen de handen ineen slaan en zich verenigen middels een vakbond.

Tijden zijn veranderd. Arbeidsomstandigheden zien er tegenwoordig beter uit. De vakbonden en aangesloten leden hebben zich jarenlang hard gemaakt en dat heeft geloond. Maar de ledenaantallen nemen af en wij horen het woord vakbond vaak in het nieuws als het gaat over stakingen. Wat doet een vakbond eigenlijk allemaal? En wat heb je aan een lidmaatschap bij een vakbond? 

Bij dit inzicht komen de vier vakbonden die betrokken zijn bij de cao provinciale sector, aan het woord.

Inzicht #4: Medezeggenschap op lokaal niveau

Ook op lokaal niveau is er sprake van medezeggenschap. Zo kan de Ondernemingsraad invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en is er ook overleg tussen de werkgever en de vakbonden op lokaal niveau. Wat doet een Ondernemingsraad en voor wie doen ze dat? En wat gebeurt er tijdens het overleg tussen de werkgever en de vakbonden?

In dit inzicht horen we de voorzitter van de Ondernemingsraad en de directeur van provincie Overijssel over het samenspel tussen OR en WOR-bestuurder. Ook komt een vertegenwoordiger van het Lokaal Overleg in provincie Groningen aan het woord.