MZ Pressure Cooker bij provincie Limburg afgerond

Gepubliceerd op 14 - 07 - 20

De provincie Limburg heeft in juni de MZ Pressure Cooker Provincies afgerond die in 2019 was aangeboden door het A&O-fonds Provincies. Vanwege de coronamaatregelen vond de Pressure Cooker dit keer online plaats. Samen met CNV Jongeren/FNV Jong werd naar een oplossing gezocht voor de geformuleerde probleemstelling ‘Hoe kan de vertegenwoordiging van de medezeggenschap van jongeren die werkzaam zijn bij de provincie Limburg verbeterd worden?’.

In drie sessies, waarin de probleemstelling is ontleed, oorzaken zijn onderzocht en tientallen oplossingen op tafel kwamen, is uiteindelijk gekozen voor de oplossing: Buiten verkiezingstijd meer zichtbaarheid van de OR. Deze oplossing is tijdens de laatste sessie nader uitgewerkt tot concrete actiepunten, waarmee de provincie Limburg aan de slag kan.

De groep was enthousiast en de voorzitter van de ondernemingsraad Jorne Bosse kijkt met een goed gevoel terug: “Al met al een wonderbaarlijk concrete manier om tot echte haalbare verbeterpunten te komen met de OR. Ik heb de uitwerking laten toevoegen aan de OR agenda. We gaan hier werk van maken!”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.