Onderzoeksresultaten WCAG

Gepubliceerd op 22 - 09 - 20
Toegankelijkheidsonderzoek website van A&O-fonds Provincies

Toegankelijkheidsonderzoek website van A&O-fonds Provincies

Report Creator: Alexander van Diesen, September 21, 2020

Evaluation Commissioner: Maurice Tramper

Summary of the evaluation findings

De website van het A&O-fonds is op een aantal criteria toegankelijk voor bezoekers met een beperking. Er is ruimte voor verbetering om zo de website nog toegankelijker te maken voor een bredere publiek.

Scope of the evaluation

Website name Website van A&O-fonds Provincies
Scope of the website

Alle pagina's op het domein aenoprovincies.nl

WCAG Version WCAG 2.1
Conformance target Level AA
Additional evaluation requirements

Accessibility support baseline

Meest recente versies van Chrome, Safari, Firefox, Edge, Internet Explorer

Relied upon technologies
  • HTML5
  • CSS

Overview of audit results

Results of Level AA
Principle Level A Level AA
1. Perceivable 7 / 9 8 / 11
2. Operable 7 / 14 1 / 3
3. Understandable 5 / 5 5 / 5
4. Robust 0 / 2 0 / 1
Total 19 / 30 14 / 20

Detailed audit results

Principle 1 Perceivable

1.1 Text Alternatives

1.1.1 Non-text Content: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.2.2 Captions (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.2.4 Captions (Live): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.2.5 Audio Description (Prerecorded): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.3 Adaptable

1.3.1 Info and Relationships: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.3.2 Meaningful Sequence: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

1.3.3 Sensory Characteristics: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

1.3.4 Orientation: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.3.5 Identify Input Purpose: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.4 Distinguishable

1.4.1 Use of Color: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.2 Audio Control: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.4.3 Contrast (Minimum): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.4 Resize text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.5 Images of Text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings:

1.4.10 Reflow: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.11 Non-text Contrast: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.12 Text Spacing: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

1.4.13 Content on Hover or Focus: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

Principle 2 Operable

2.1 Keyboard Accessible

2.1.1 Keyboard: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings:

2.1.2 No Keyboard Trap: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings:

2.1.4 Character Key Shortcuts: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

2.2 Enough Time

2.2.1 Timing Adjustable: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

2.2.2 Pause, Stop, Hide: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

2.3 Seizures and Physical Reactions

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.4 Navigable

2.4.1 Bypass Blocks: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings:

2.4.2 Page Titled: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.4.3 Focus Order: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.4.4 Link Purpose (In Context): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.4.5 Multiple Ways: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

2.4.6 Headings and Labels: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.4.7 Focus Visible: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings:

2.5 Input Modalities

2.5.1 Pointer Gestures: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

2.5.2 Pointer Cancellation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

2.5.3 Label in Name: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

2.5.4 Motion Actuation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

Principle 3 Understandable

3.1 Readable

3.1.1 Language of Page: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.1.2 Language of Parts: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.2 Predictable

3.2.1 On Focus: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.2.2 On Input: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.2.3 Consistent Navigation: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.2.4 Consistent Identification: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.3 Input Assistance

3.3.1 Error Identification: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

3.3.2 Labels or Instructions: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.3.3 Error Suggestion: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

Principle 4 Robust

4.1 Compatible

4.1.1 Parsing: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Cannot tell

Findings:

4.1.2 Name, Role, Value: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings:

4.1.3 Status Messages: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings:

Sample of audited web pages

Related WCAG 2 resources

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.