Online training Talentkompas voor loopbaanadviseurs – 17 november

Gepubliceerd op 15 - 09 - 20

Het Talentkompas is een gratis online instrument, dat provinciemedewerkers kan helpen de juiste koers in hun loopbaan te bepalen. Om het Talentkompas optimaal te benutten in je organisatie, verzorgt het A&O-fonds Provincies samen met bureau LTP – die het Talentkompas ontwikkelde – op dinsdagmiddag 17 november een gecertificeerde online training. De training is bedoeld voor degenen binnen de provincies die de loopbaangesprekken met medewerkers (gaan) voeren, meestal een loopbaanadviseur.

Tijdens de training wordt o.a. het volgende behandeld:
– Wat is de waarde van het Talentkompas en wat wordt er gemeten?
– Hoe kan het Talentkompas in gesprekken tussen medewerker en loopbaanadviseur optimaal worden gebruikt?
– Hoe kan je het Talentkompas inzetten in je organisatie?

Datum: dinsdag 17 november 2020
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: online

Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 16 oktober aanmelden via info@aenoprovincies.nl

Over het Talentkompas: Het Talentkompas bestaat uit een aantal vragenlijsten, dat een automatisch gegenereerde rapportage oplevert met de kwaliteiten van de medewerker en tips voor ontwikkeling en loopbaanadvies. Het doel is om groei en mobiliteit bij zowel de medewerker als de organisatie te realiseren. Het instrument stimuleert de medewerkers om actief met hun ontwikkeling aan de slag te gaan en helpt P&O-ers, loopbaanprofessionals en managers in de ondersteuning bij het ontwikkelen van hun mensen. Lees hier meer over het Talentkompas.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.