Oprichting A&O ProvinciE-learning Foundation

Gepubliceerd op 12 - 09 - 17

Als A&O-fonds Provincies in een kansrijke westerse samenleving, willen we graag ook van betekenis zijn voor talentvolle jongvolwassenen in delen van de wereld waar minder kansen zijn om je te ontwikkelen. Daarom richtte het A&O-fonds op haar tiende verjaardag de A&O ProvinciE-learning Foundation op.

“Met online leren hebben we een unieke mogelijkheid in handen om op een bescheiden manier een groot verschil te maken,” aldus vicevoorzitter van het A&O-fonds, Maurice Tramper. Op initiatief van Rob van der Maarel van TNO, was een fundraising gehouden onder de met het A&O-fonds samenwerkende organisaties, om de foundation een verdere impuls te geven. De komende tijd wordt verder vorm gegeven aan het project. Heb je vragen of ideeën? Neem dan contact op met Peter Smits.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.