Bestuur

Het bestuur van het A&O-fonds Provincies is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het bestuur stelt op strategisch niveau ambities, beleid, doelen en middelen vast en beoordeelt prestaties. De medewerkers van het A&O-fonds geven hieraan uitvoering.

 

Algemeen bestuur

 

Namens de werknemers:

de heer M.R. Tramper, CNV Overheid – voorzitter

de heer Y.I. Bovenkerk , FNV Overheid
mevrouw A.B.M. Bloem, CMHF

 

 

Namens de werkgevers:

de heer J. Markink, gedeputeerde provincie Gelderland – vicevoorzitter

de heer R. van der Mast, werkgeverszaken Interprovinciaal Overleg
de heer H. van den Born, senior beleidsmedewerker arbo bij provincie Groningen

Zie ook