Bestuur

Het bestuur van het A&O-fonds Provincies is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het bestuur stelt op strategisch niveau ambities, beleid, doelen en middelen vast en beoordeelt prestaties. De medewerkers van het A&O-fonds geven hieraan uitvoering.

 

Algemeen bestuur

 

Namens de werknemers:

de heer A.A. van Voorden, CNV Overheid – voorzitter

mevrouw S. Sozen , FNV Overheid
mevrouw A.B.M. Bloem, CMHF

de heer W. Wispelweij, AVV

 

 

Namens de werkgevers:

de heer J. Markink, gedeputeerde provincie Gelderland – vicevoorzitter

mevrouw S.M. Nieuwenhuis-Simons, accounthouder cluster HRM bij de provincie Flevoland
mevrouw L. Grootveld, Interprovinciaal Overleg

de heer E. Brekelmans, teammanager HR DCMR

Zie ook