Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2016 gepubliceerd

Gepubliceerd op 19 - 12 - 17

De A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten hebben voor de tweede maal een gezamenlijke personeelsmonitor gepubliceerd. De gegevens in deze ‘Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2016’ zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Provincies, de Personeelsmonitor Gemeenten en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2016. Tevens wordt er een vergelijking gemaakt met 2014, de eerste keer dat de gezamenlijke monitor werd uitgebracht.

Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaardset van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen monitor, naast andere sectorspecifieke vragen. De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren.

Bekijk hier de Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2016.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.