Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2018 gepubliceerd

Gepubliceerd op 17 - 12 - 19
De A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten publiceren voor de derde maal de gezamenlijke personeelsmonitor. De gegevens in deze ‘Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2018’ zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Provincies, de Personeelsmonitor Gemeenten en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2018. Tevens wordt er een vergelijking gemaakt met de jaren 2014 en 2016.

Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaardset van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen monitor, naast andere sectorspecifieke vragen. De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marga Waldekker.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.