Personeelsmonitor Provincies 2019 op schema

Gepubliceerd op 25 - 02 - 20

Op maandag 13 januari is de uitnodiging voor het aanleveren van de gegevens voor de Personeelsmonitor 2019 aan alle contactpersonen van de personeelsmonitor verstuurd. Zij hebben tot vrijdag 13 maart de tijd om de gegevens aan te leveren. Wij bedanken alle contactpersonen alvast voor hun input en wensen hun succes bij het verzamelen van de benodigde gegevens! In mei komt de klankbordgroep bijeen om de analyses door te spreken en eind juni wordt de monitor opgeleverd.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.