Tweedaagse Training Het aanjagen van D&I door ondernemingsraden

Wil jij als OR-lid weten wat je kunt doen om het thema Diversiteit & Inclusiviteit in jouw organisatie aan te jagen? Meld je dan aan voor deze online training!

Categorie: Tag:

Beschrijving

Home » Producten » Organisatiecultuur » Tweedaagse Training Het aanjagen van D&I door ondernemingsraden

Bijeenkomst & Training

Tweedaagse Training Het aanjagen van D&I door ondernemingsraden

Donderdag 12 september | 9.00 – 11.30 uur
Dinsdag 1 oktober | 9.00 – 11.30 uur
Online

Meeting

Diversiteit & Inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit zijn ‘hot items’ in onze organisaties, maar hoe geef je er concreet handen en voeten aan? Waarom doe je het, waar begin je allemaal mee en hoe ga je om met weerstanden van collega’s daarbij? En hoe kan je als OR-lid hier een aanjagende rol in spelen? Tijdens de online training, bestaande uit twee dagdelen, komen deze vragen aan bod.

Wat mag je verwachten

De online training bestaat uit twee gedeelten, met een tussenpozen van bijna drie weken. De bedoeling is dat je in die drie weken gesprekken voert in je organisatie, met collega’s, managers, HR en de bestuurder, over het ‘waarom’ van Diversiteit en Inclusiviteit, specifiek voor jouw organisatie.

De opbrengst van de eerste trainingsdag is namelijk een concept businesscase, die je met die gesprekken verder aanscherpt en in de tweede dag uitwerkt. Daar bepalen we ook wat en hoe je moet aanjagen om te zorgen dat D&I niet bij intenties en plannen blijft, maar daadwerkelijk landt en concreet wordt. Met veel voorbeelden van aanpakken elders in de overheid.

Wat staat er globaal op het programma

De training bestaat uit twee dagdelen.

 

Dagdeel 1 – donderdag 12 september | 9.00 – 11.30 uur

Tijdens het eerste dagdeel wordt behandelt:

  • Wat diversiteit en wat inclusiviteit is
  • Waarom de provinciale organisaties aan D&I zouden doen: dus wat de eigen ‘businesscase D&I’ is
  • Hoe de ondernemingsraad een aanjaagrol kan spelen (en wat een aanjaagrol is)
  • Wat kansen zijn voor D&I en wat belemmeringen, met name in het kader van de genoemde aanjaagrol

Het product van de eerste training is een geformuleerde businesscase, voor de eigen organisatie, die getoetst en aangevuld kan worden in de tijd tot de deelname aan de tweede training.

 

Dagdeel 2 – dinsdag 1 oktober | 9.00 – 11.30 uur

Het tweede dagdeel kent als basis de geformuleerde businesscase en behandelt:

  • Onbewuste vooroordelen (bias) en hoe de invloed daarvan zoveel mogelijk te reduceren
  • Welke instrumenten er zijn voor diversiteit en inclusiviteit
  • Bouwstenen om de businesscase als ondernemingsraad aan te jagen, dus drie tot vijf thema’s waarlangs de ondernemingsraad het brede spectrum van D&I agendeert
  • Elke bouwsteen wordt uitgewerkt in enkele concrete maatregelen

Het product van deze tweede training is een businesscase die vorm krijgt in concreet uitgewerkte bouwstenen, waarmee de ondernemingsraad in de eigen organisatie het thema D&I kan aanjagen.

Voor wie is de training bedoeld

De training is bedoeld voor leden van ondernemingsraden en hun ambtelijke secretarissen of adviseurs.

Interesse? Meld je aan!

Wil jij als OR-lid weten wat je kunt doen om het thema Diversiteit & Inclusiviteit in jouw organisatie aan te jagen? Meld je dan aan voor deze online training!

Let op: de training is voor maximaal 10 deelnemers, dus meld je snel aan.

Ja, ik meld me aan.

Ik neem graag deel aan de tweedaagse online training ‘Het aanjagen van D&I door ondernemingsraden’ op 12 september en 1 oktober.

Extra informatie

Doelgroep

Locatie

Vorm

Categorie