Publicatie Functiemetamorfose online

Gepubliceerd op 08 - 05 - 18

Klaar voor kansen van nieuwe technologie. Hoe drie sectoren van gebaante veranderen.
Welke invloed hebben technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering op het werk van mensen en organisaties? En wat betekent dit voor het werk bij provincies, waterschappen en gemeenten? Deze vragen vormen de rode draad binnen het programma Functiemetamorfose.

Het jaar 2017 stond in het teken van een verkenning aan de hand van een drietal rondetafel gesprekken, een aanvullende ‘Group Concept Mapping’ en een verdiepende werkconferentie waarin we met elkaar de opbrengsten hebben vertaald naar doelgroepen en initiatiefnemers. Dit heeft de rapportage “Klaar voor kansen van nieuwe technologie. Hoe drie sectoren van gebaante veranderen” opgeleverd. Bekijk hier de publicatie.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.