Doorontwikkeling app Het Goede Gesprek

Gepubliceerd op 01 - 04 - 20

In november is een enquĂȘte uitgestuurd aan gebruikers van de app Het Goede Gesprek om de app te evalueren. Inmiddels zijn de evaluaties rondom de introductie en het gebruik van de app afgerond. De expertgroep heeft op basis van de analyse besloten dat voor de volgende onderdelen een doorontwikkeling in gang wordt gezet: structuur van het onderdeel Gesprek, vragen onder Feedback/Feedforward, tips van provincies en links, uitbouwen van de webversie en communicatie over de app. De doorontwikkeling zal in de zomer worden afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met Marga Waldekker.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.