Vacature Expertgroep doorontwikkeling Het Goede Gesprek

Het A&O-fonds Provincies heeft in opdracht van de cao-partijen de app Het Goede Gesprek ontwikkeld. In de app zijn tools, tips en informatie opgenomen die helpen bij het voeren van het goede gesprek. In 2020 zal verdere implementatie en doorontwikkeling van de app plaatsvinden.

Expertgroep Het Goede Gesprek

Verdere doorontwikkeling van de app komt tot stand in samenwerking met de expertgroep Het Goede Gesprek, bestaande uit zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers vanuit de provinciale sector. Gezamenlijk wordt bekeken op welke wijze zicht kan worden verkregen op ontwikkelingen, wensen en behoeftes van medewerkers en provincies en hoe dit tot uiting komt in de app.

Tijdsinvestering

De expertgroep komt circa tweemaal per jaar bijeen, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Indien nodig is er tussentijd overleg en besluitvorming per e-mail. De vergaderingen vinden plaats in Utrecht, dan wel online.

Oproep

We zijn voor de Expertgroep Het Goede Gesprek op zoek naar HR-professionals, leden van de OR en IT-professionals die geïnteresseerd zijn in Het Goede Gesprek en/of de technische mogelijkheden van de app en graag met ons mee willen denken. Voor aanmelden en vragen kun je terecht bij Marga Waldekker.

 

← Naar Expertgroepen

Zie ook