Vacature Expertgroep doorontwikkeling Het Goede Gesprek

Het A&O-fonds Provincies heeft in opdracht van de cao-partijen de app Het Goede Gesprek ontwikkeld. In de app zijn tools, tips en informatie opgenomen die helpen bij het voeren van het goede gesprek. In 2019 zal verdere implementatie en doorontwikkeling van de app plaatsvinden.

Wat?

Bij de verdere implementatie en doorontwikkeling van de app zal in ieder geval aandacht worden besteed aan:
• Analyse en evaluatie van het huidige gebruik van de app
• Inventarisatie behoefte tot ondersteuning bij het stimuleren van het gebruik van de app
• Wensen ten aanzien van de doorontwikkeling van de app
• Opstellen van een plan van aanpak m.b.t. verdere implementatie en doorontwikkeling

Hoe?

De verdere implementatie en doorontwikkeling van de app willen we in nauwe samenwerking met een expertgroep vorm gaan geven. Hiervoor zijn we op zoek naar o.a. HR-professionals, OR-leden en managers. Gezien de technische aard van de app en het belang van de privacyaspecten, worden deskundigen op het gebied van IT en privacy nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de expertgroep.

Tijdsinvestering

Bij de start van het project zullen bijeenkomsten van circa 2 à 3 uur worden gepland centraal in Nederland. Indien mogelijk zullen vervolgafspraken telefonisch plaatsvinden middels conference calls.

Oproep

Ben jij geïnteresseerd in Het Goede Gesprek en/of de technische mogelijkheden van de app. Meld je dan nu aan voor de expertgroep. Gezien de vele aanmeldingen vanuit de medezeggenschap zijn we voornamelijk nog op zoek naar HR-professionals, managers of IT-professionals. Voor aanmelden en vragen kun je terecht bij Marga Waldekker.

 

← Naar Expertgroepen

Zie ook