Vacature Klankbordgroep Personeelsmonitor

Het A&O-fonds Provincies brengt jaarlijks de Personeelsmonitor Provincies uit, met hierin cijfers met betrekking tot o.a. Werkgelegenheid, Personeelsopbouw en In- en uitstroom in de sector Provincies. De Personeelsmonitor is beschikbaar via het Dashboard Personeelsmonitor Provincies. Met dit dashboard worden de provincies in staat gesteld om makkelijk de cijfers naar boven te halen die ze nodig hebben en analyses en vergelijkingen te maken.

Klankbordgroep Personeelsmonitor
De Personeelsmonitor komt tot stand in samenwerking met de klankbordgroep, bestaande uit zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers vanuit de provincies. Gezamenlijk met het onderzoeksbureau wordt bekeken op welke wijze aan de onderwerpen invulling moet worden gegeven en hoe cijfers geïnterpreteerd moeten worden.

Tijdsinvestering: circa 6 uur per jaar vergadertijd
De klankbordgroep komt tweemaal per jaar bijeen, eenmaal in mei en eenmaal in november. Indien nodig is er tussentijd overleg en besluitvorming per e-mail. De vergaderingen vinden plaats in Utrecht.

Oproep
We zijn voor de Klankbordgroep Personeelsmonitor op zoek naar HR-professionals en leden van de OR die affiniteit hebben met personeelscijfers en de Personeelsmonitor en graag met ons mee willen denken. Voor vragen en je aanmelding kun je terecht bij Marga Waldekker.

 

← Naar Expertgroepen

Zie ook