Webinarreeks Medezeggenschap

Gepubliceerd op 21 - 04 - 21

Van mei tot december 2021 organiseert het A&O-fonds Provincies samen met SBI Formaat een vijftal webinars over actuele thema’s voor leden van de ondernemingsraad (OR) en lokaal overleg (LO) en kaderleden.  

Webinar : Hoe SMART afspraken maken met de WOR-bestuurder | maandag 1 november 2021 van 12.30 – 13.30 uur

Hoe maak je SMART-afspraken met de WOR-bestuurder? Wat zijn hierbij do’s & dont’s? Hoe kan de medezeggenschap op een juiste wijze monitoren en evalueren? 

Schrijf je in via onderstaande button.

Inschrijven

Webinar: Omgang WOR-bestuurder met OR: Co-creëren of klassieke aanpak (reactief gedrag) | maandag 6 december van 12.30 – 13.30 uur  

Wat zijn aandachtspunten voor de medezeggenschap als het gaat om co-creatie? Hoe krijg je de WOR bestuurder mee in belangrijke punten vanuit de medezeggenschap? Hoe verhoudt co-creatie zich tot de formele bevoegdheden van de medezeggenschap?

Schrijf je in via onderstaande button.

Inschrijven

De volgende webinars hebben reeds plaatsgevonden

Strategisch Personeelsbeleid (SPB) en Strategisch Personeelsplanning (SPP)  | maandag 17 mei 2021 

Wat is de rol van de medezeggenschap bij SPB/SPP, hoe kun je als medezeggenschap maximaal invloed uitoefen op het SPB/SPP, wat zijn belangrijke pijlers voor een goed SPB/SPP, wat zijn goede en slechte voorbeelden? 

Organisch veranderen | maandag 28 juni 2021

Hoe oefen je als ondernemingsraad invloed uit op het continue proces van organisatieverandering zonder een verhindermacht te zijn?

Samenwerking Lokaal Overleg (LO) en OR | maandag 27 september 2021

Wat zijn specifieke taken voor de OR en de LO (mede op basis van de cao provinciale sector), hoe kunnen LO en OR elkaar versterken, wat zijn tips voor een goede samenwerking? 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.