Welkom aan nieuw bestuurslid

Gepubliceerd op 22 - 06 - 20

Het Algemeen Bestuur van de Stichting A&O-fonds Provincies heeft in de vergadering van 25 juni een nieuw bestuurslid benoemd: de heer Arno van Voorden, bestuurder CNV Overheid en Publieke Diensten. De heer Van Voorden zal tevens de functie van voorzitter vervullen. Het bestuur en medewerkers van het fonds heten de heer Van Voorden van harte welkom en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Arno van Voorden aan het woord:
“Ik draag A&O-fondsen in het algemeen en die van de provincies in het bijzonder een warm hart toe! Ik heb al wat jaren ervaring opgedaan in het bestuur van het A&O-fonds Waterschappen en mijn participatie in het bestuur van het A&O-fonds van de provincies is een verdere verrijking.

Het is mooi om met bestuur en medewerkers te werken aan de verdere ontwikkeling van de werkgevers en werknemers binnen de provincies en de andere aangesloten organisaties. Of het nu gaat om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid of opleidingen, een vitale en gelukkige ambtenaar is een aanwinst voor de werkgever. En een werkgever die dat stimuleert en uitvoert, is het waard om de juiste medewerkers aan boord te hebben. Daarom is het ook zo mooi dat sociale partners samen het bestuur vormen. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met bestuur en medewerkers van het fonds.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.