Welkom aan nieuwe bestuursleden

Gepubliceerd op 15 - 12 - 20

Het Algemeen Bestuur van het A&O-fonds Provincies is uitgebreid. Vanuit de AVV is de heer Wim Wispelweij benoemd als bestuurslid voor de werknemerspartijen. Vanuit de werkgeverskant is de heer Erik Brekelmans van de DCMR toegetreden tot het bestuur. Het bestuur en de medewerkers van het fonds heten de heer Wispelweij en de heer Brekelmans van harte welkom en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Wim Wispelweij stelt zich voor:
“Dag, ik ben Wim Wispelweij, woonachtig in het oosten van het land, in Nijmegen. Ik heb daar rechten gestudeerd en ben daarna daar blijven plakken. Na mijn stage bij de Europese Commissie ben ik in overheidsland verzeild geraakt. Eerst bij een gemeente en later bij de provincie Gelderland. In Gelderland heb ik – als programmamanager – uiteenlopende projecten gedaan op gebied van milieu, ruimtelijke ordening en economie, ICT, omgevingsdiensten en openbaar bestuur. Ook ben ik jarenlang actief geweest in de ondernemingsraad van de provincie en het lokaal overleg. Via het lokaal overleg ben ik na mijn vroegpensioen overgestapt op het landelijke vakbondswerk. Vanuit de AVV neem ik deel aan de cao-onderhandelingen voor de provinciale sector. Omdat het A&O-fonds Provincies ook voor de provinciale sector werkt, lag toetreding van de AVV aan het bestuur van het A&O-fonds dan ook voor de hand.”

Erik Brekelmans stelt zich voor:
“Mijn naam is Erik Brekelmans. Op dit moment ben ik teammanager HR en Communicatie bij de DCMR milieudienst Rijnmond. Ik ben woonachting in Rotterdam.  Ik ben van huis uit Sociale en Organisatiepsycholoog en de afgelopen twintig jaar heb ik diverse HR-rollen gehad binnen met name non-profitorganisaties, waarbij het ontwikkelen van medewerkers en teams altijd voorop heeft gestaan. Ik wil deze kennis en ervaring graag inzetten ten behoeve van het A&O-fonds Provincies. Met veel enthousiasme zie ik mijn bestuursperiode tegemoet. Ik geloof in de gemeenschappelijk opgave van het bestuur van het A&O-fonds en de wijze waarop het A&O-fonds ondersteuning kan bieden binnen de provinciale sector aan medewerkers in een dynamische omgeving.”

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.