Header collage Werk en Mantelzorg

Werk & Mantelzorg

Op weg naar mantelzorgvriendelijke organisaties in de provinciale sector

Een op de vier werknemers zorgt voor een hulpbehoevend familielid, vriend of buur. Zij zijn mantelzorger. Aandacht, begrip en meedenken met de werk-privé balans verhoogt de vitaliteit en loyaliteit van medewerkers en voorkomt verzuim. Bovendien draagt mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij aan een aantrekkelijk werkgeverschap op de arbeidsmarkt.

 

De balans houden, is voor medewerkers met mantelzorgtaken vaak een uitdaging. Dit vraagt om afstemming tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen de collega’s onderling. Het blijkt nog niet vanzelfsprekend dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. En dat terwijl alleen al het bespreekbaar maken, verzuim kan voorkomen. Organisaties die samen met hun medewerkers naar oplossingen zoeken, ervaren meer vitaliteit, loyaliteit en tevredenheid op de werkvloer.

Uitreikingen erkenning Mantelzorgvriendelijke Organisatie

In 2020 sloegen A&O-fonds Provincies en Stichting Werk & Mantelzorg de handen ineen om mantelzorg onder de aandacht te brengen in de provinciale sector. Onder andere de provincie Overijssel en DCMR  Milieudienst Rijnmond gingen aan de slag. Met behulp van een stappenplan, een toolkit en persoonlijke begeleiding doorliepen beide organisaties de stappen: bespreken, beschrijven, bekwamen en borgen. En met succes!  Beide organisaties ontvingen in november 2022 de erkenning Mantelzorgvriendelijke Organisatie. Lees hier het interview met de provincie Overijssel en hier het interview met DCRM Milieudienst Rijnmond.

 

Wat kun jij doen?

Wil jouw organisatie een aantrekkelijke werkgever zijn voor mantelzorgers, zodat medewerkers met mantelzorgtaken binnen de provinciale sector, hun werk beter kunnen combineren met de zorg voor een naaste? Ga aan de slag met de werkbladen onderaan deze pagina.  

Goed om te weten 

Mantelzorgers die lang en intensief zorgen, bezuinigen vaak als eerste op hun hobby’s en sociale contacten; het werk en de zorg hebben prioriteit. Zij gebruiken vakantiedagen vaak voor zorgtaken en niet om bij te tanken. Te weinig rust en ontspanning kan mentale klachten veroorzaken en uiteindelijk tot een burn-out leiden.

Taboe op bespreekbaarheid

Bij 44% van de mantelzorgers is de leidinggevende niet op de hoogte en 26% praat niet over de mantelzorgsituatie met directe collega’s. Daarnaast zegt 51% niet te weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn bij de werkgever. Maar bespreken loont: 86% komt tot goede oplossing met leidinggevende.

Erkenning mantelzorgvriendelijke werkgever

Als organisatie kun je in aanmerking komen voor de erkenning ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’. De erkenning is geen certificaat of keurmerk, maar een blijk van waardering. Het is een bevestiging dat de organisatie aandacht heeft voor het combineren van werk en mantelzorg. De Provincies Drenthe, Zuid-Holland, Overijssel en DCMR Milieudienst Rijnmond hebben deze erkenning al. En met hun 389 andere organisaties.

Combineer jij werk met mantelzorg?

We helpen je met tips en tools!

Combineer jij je werk met langdurige en intensieve zorg voor een familielid, vriend of buur? Dan ben jij een werkende mantelzorger. Misschien voelt het voor jou vanzelfsprekend om voor je naaste te zorgen en kun jij de mantelzorg prima combineren met je werk. Maar de combinatie kan ook pittig zijn, bijvoorbeeld als de zorg langdurig of intensief wordt. We helpen je met tips en tools!

Infographic Mantelzorg

Ervaring provincie Drenthe

In 2014 heeft de provincie Drenthe de erkenning ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ gekregen van Werk&Mantelzorg. Aanleiding om met dit thema aan de slag te gaan was een werknemersenquête. Hieruit bleek dat mantelzorg bij veel medewerkers behoorlijk speelde. 

Roelie van Guldener, mantelzorgcoördinator van de provincie Drenthe: “Dat iemand mantelzorger is, is vaak onbekend bij collega’s en leidinggevenden. Medewerkers met mantelzorgtaken zoeken niet zo snel hulp. Tot het ze té veel wordt en ze bijvoorbeeld uitvallen. Of erger nog, een burn-out krijgen. Het is belangrijk om vroegtijdig te signaleren en mantelzorg bespreekbaar te maken. Dit kan worden bereikt door bewustwording en (h)erkenning te creëren bij alle partijen.” 

 

Lees hier ook het persoonlijke verhaal van Roelie en haar missie om mantelzorg op de kaart te zetten >>

Voor organisaties

In een mantelzorgvriendelijke organisatie is het thema mantelzorg bespreekbaar, zijn er mogelijkheden beschreven voor maatwerkoplossingen en zijn medewerkers en leidinggevenden toegerust om samen tot oplossingen te komen. Bovendien is het thema mantelzorg geborgd in de organisatie. 

 

Maak gebruik van de werkbladen Werk & Mantelzorg. Hiermee kun je zelf in de organisatie aan de slag. Deze werkbladen helpen je om tot een mantelzorgvriendelijke organisatie te komen. Bespreken, beschrijven, bekwamen en borgen zijn de vier stappen die leiden naar een mantelzorgvriendelijke organisatie. Meer informatie lees je ook op de website van Werk&Mantelzorg. 

download de Werkbladen

Voor medewerkers met mantelzorgtaken

Het M-power platform draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers en vermindert hun psychosociale belasting. Het platform biedt handvatten waar de werkende mantelzorger direct zelf mee aan de slag kan. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor ‘empoweren’: jezelf sterker maken.

 

Doe je voordeel met dit platform en breng het onder de aandacht van medewerkers met mantelzorgtaken. Plaats bijvoorbeeld onderstaande link op intranet en geef aandacht aan de combinatie werk en mantelzorg in de interne communicatie.

Mantelzorgplatform