Werk & Mantelzorg

Op weg naar mantelzorgvriendelijke organisaties in de provinciale sector

Een op de vier werknemers zorgt voor een hulpbehoevend familielid, vriend of buur. Zij zijn mantelzorger. Aandacht, begrip en meedenken met de werk-privé balans verhoogt de vitaliteit en loyaliteit van medewerkers en voorkomt verzuim. Bovendien draagt mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij aan een aantrekkelijk werkgeverschap op de arbeidsmarkt.

 

De balans houden, is voor medewerkers met mantelzorgtaken vaak een uitdaging. Dit vraagt om afstemming tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen de collega’s onderling. Het blijkt nog niet vanzelfsprekend dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. En dat terwijl alleen al het bespreekbaar maken, verzuim kan voorkomen. Organisaties die samen met hun medewerkers naar oplossingen zoeken, ervaren meer vitaliteit, loyaliteit en tevredenheid op de werkvloer.

Wat gaan we doen?

Het A&O-fonds Provincies en de Stichting Werk&Mantelzorg ondersteunen provincies en partijen bij de cao om met het thema werk en mantelzorg aan de slag te gaan in de eigen organisatie. Met een projectmatige aanpak willen we hieraan in één jaar tijd een flinke impuls geven. We organiseren (online) bijeenkomsten. En we bieden een toolkit met werkmaterialen en inspiratie voor bewustwordingsactiviteiten. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de adviseurs van Stichting Werk&Mantelzorg. We sluiten zo veel mogelijk aan bij lopende initiatieven, zoals vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Wat kun jij doen?

In dit project spelen kwartiermakers mantelzorg een belangrijke rol. Zij agenderen en ondersteunen initiatieven binnen de eigen organisatie en zijn het aanspreekpunt op het gebied van mantelzorg. Als kwartiermakers denken we aan HR-professionals, verzuimcoaches of bijvoorbeeld een medewerker van het bedrijfsmaatschappelijk werk. Maar ook andere functies komen in aanmerking. Enthousiasme en betrokkenheid bij het thema zijn vooral belangrijk.

Wil jouw organisatie een aantrekkelijke werkgever zijn voor mantelzorgers, zodat medewerkers met mantelzorgtaken binnen de provinciale sector, hun werk beter kunnen combineren met de zorg voor een naaste? Doe dan mee aan dit project en maak gebruik van onze ondersteuning. Meld direct een kwartiermaker mantelzorg aan. 

Goed om te weten 

Mantelzorgers die lang en intensief zorgen, bezuinigen vaak als eerste op hun hobby’s en sociale contacten; het werk en de zorg hebben prioriteit. Zij gebruiken vakantiedagen vaak voor zorgtaken en niet om bij te tanken. Te weinig rust en ontspanning kan mentale klachten veroorzaken en uiteindelijk tot een burn-out leiden.

Taboe op bespreekbaarheid

Bij 44% van de mantelzorgers is de leidinggevende niet op de hoogte en 26% praat niet over de mantelzorgsituatie met directe collega’s. Daarnaast zegt 51% niet te weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn bij de werkgever. Maar bespreken loont: 86% komt tot goede oplossing met leidinggevende.

Erkenning mantelzorgvriendelijke werkgever

Als organisatie kun je in aanmerking komen voor de erkenning ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’. De erkenning is geen certificaat of keurmerk, maar een blijk van waardering. Het is een bevestiging dat de organisatie aandacht heeft voor het combineren van werk en mantelzorg. De Provincies Drenthe en Zuid-Holland hebben deze erkenning al. En met hun 389 andere organisaties.

Ervaring provincie Drenthe

In 2014 heeft de provincie Drenthe de erkenning ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ gekregen van Werk&Mantelzorg. Aanleiding om met dit thema aan de slag te gaan was een werknemersenquête. Hieruit bleek dat mantelzorg bij veel medewerkers behoorlijk speelde. 

Roelie van Guldener, mantelzorgcoördinator van de provincie Drenthe: “Vaak onbekend bij collega’s en leidinggevenden. Medewerkers met mantelzorgtaken zoeken niet zo snel hulp. Tot het ze té veel wordt en ze bijvoorbeeld uitvallen. Of erger nog, een burn-out krijgen. Het is belangrijk om vroegtijdig te signaleren en mantelzorg bespreekbaar te maken. Dit kan worden bereikt door bewustwording en (h)erkenning te creëren bij alle partijen.” 

Voor kwartiermakers

In een mantelzorgvriendelijke organisatie is het thema mantelzorg bespreekbaar, zijn er mogelijkheden beschreven voor maatwerkoplossingen en zijn medewerkers en leidinggevenden toegerust om samen tot oplossingen te komen. Bovendien is het thema mantelzorg geborgd in de organisatie. 

 

In de komende maanden publiceren wij werkbladen rondom het thema Werk & Mantelzorg, waarmee je zelf in de organisatie aan de slag kunt gaan. Deze werkbladen helpen jou als kwartiermaker om tot een mantelzorgvriendelijke organisatie te komen. Bespreken, beschrijven, bekwamen en borgen zijn de vier stappen die leiden naar een mantelzorgvriendelijke organisatie. Meer informatie lees je op de website van Werk&Mantelzorg. 

Werkbladen

Voor medewerkers met mantelzorgtaken

Het M-power platform draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers en vermindert hun psychosociale belasting. Het platform biedt handvatten waar de werkende mantelzorger direct zelf mee aan de slag kan. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor ‘empoweren’: jezelf sterker maken.

 

Doe je voordeel met dit platform en breng het onder de aandacht van medewerkers met mantelzorgtaken. Plaats bijvoorbeeld onderstaande link op intranet en geef aandacht aan de combinatie werk en mantelzorg in de interne communicatie.

Mantelzorgplatform