Workshop geven op het A&O fondsen Festival?

Gepubliceerd op 26 - 02 - 20

Het A&O fondsen Festival op 1 oktober wordt georganiseerd vóór, maar ook zeker dóór de drie sectoren Provincies, Waterschappen en Gemeenten. En daarvoor hebben we jouw inbreng nodig! Wil jij ons helpen er een geslaagd festival van te maken?

Tijdens de workshoprondes heb je de mogelijkheid om toonaangevende HR-projecten binnen jouw organisatie, te delen met de overige festivaldeelnemers. Je kunt hierbij denken aan thema’s als Vitaliteit, Impact digitalisering, Strategisch HRM, Persoonlijke ontwikkeling, Veranderende overheid en Arbeidsmarkt. En misschien heb je nog andere ideeën…

Dit jaar werken we met verschillende werksessievormen, zoals Pecha Kucha, TEDTalk, Pitchen en World Café. Maar je kunt jouw project ook delen via een klassieke workshop. Net wat het beste bij jou of jouw onderwerp past.

Overzicht werksessievormen tijdens A&O fondsen Festival 1 oktober 2020:

Werkvorm 1: Interactieve presentatie / lezing
De sessieleiders verzorgen een inspirerende presentatie waarbij het publiek wordt betrokken. Ervaringen en kennis worden gedeeld met anderen in de vorm van een inspirerende lezing of presentatie, waarbij het publiek actief wordt betrokken.

Werkvorm 2: Workshop
Een sessie waarbij met een interactieve werkvorm actief met de deelnemers aan de slag wordt gegaan.

Werkvorm 3: TEDTalk
De sessieleiders verzorgen een TEDTalk, een dynamische presentatie van maximaal 18 minuten met inspirerende slides waarna er een Q&A met de deelnemers plaatsvindt. Deze wordt optioneel door een A&O-medewerker begeleidt.

Werkvorm 4: Pecha Kucha
20 slides x 20 seconden. That’s it. Vol passie vertellen over de gestarte actie. Inhoud, snelheid en beeld wordt in elkaar gevlochten. Items die zich niet lenen voor een lange presentatie of workshop kunnen in een dergelijk format worden gegoten. Een passend format voor de gestarte acties om ze op korte en heldere wijze te delen met (alle) aanwezigen. Zo ontstaat er ook ruimte om meerdere projecten in korte tijd te laten zien en er met elkaar over in gesprek te gaan.

Werkvorm 5: Interview pitches
Pitch presentaties: 1 slide presenteren, max 5 minuten waarna de pitcher met de dagvoorzitter in gesprek gaat, 2 stellingen op basis van de pitch (van tevoren afgestemd) en dan door naar de volgende pitcher met hetzelfde thema. De sessie duurt 75 min, waarvan 45 min de pitches en de overige 30 gaan de aanwezigen met de pitchers in gesprek.

Werkvorm 6: World Café
World Café is een werkvorm om een levendige dialoog op te zetten met vraagstukken die er echt toe doen. Dit betekent dat de sessieleiders hier vraagstellingen rondom hun project kunnen toetsen. Dit gebeurt door een grotere groep in kleine groepjes te splitsen. De diverse groepen gaan elk rond een cafétafel met elkaar in gesprek over één of meer actuele onderwerpen die van belang zijn voor de betreffende organisatie. De inzichten kunnen worden vastgelegd op de tafelkleden in collectief gemaakte mindmaps (klassieke vorm). Of digitaal door alle ideeën in een laptop in te voeren en plenair op een scherm te tonen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Werkvorm 7: Kampvuurgesprekken
Inhoudelijk gesprek over één specifiek onderwerp waar je graag met deelnemers over wilt sparren, discussiëren, etc.. In gesprek met…

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor een workshop? Neem dan contact op met Marga Waldekker.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.