Diversiteit & Inclusiviteit

Diversiteit & Inclusiviteit

De maatschappij is volop in beweging en diversiteit en inclusiviteit zijn wereldwijd actuele thema’s. Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat je als organisatie een afspiegeling bent van de maatschappij. Maar ondanks de wil, blijkt dit vaak een uitdaging.

 

Als A&O-fonds Provincies ondersteunen we de provinciale sector in het streven naar een werkvloer waar iedereen gelijkwaardig is en waar talenten benut worden, ongeacht de zichtbare en niet-zichtbare verschillen.

Diversiteit en Inclusiviteit uitgelegd

Diversiteit en inclusiviteit zijn twee verschillende zaken die met elkaar verbonden zijn.

 

Diversiteit gaat over alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling. Soms zijn deze verschillen zichtbaar, zoals leeftijd, geslacht, fysieke uitdagingen of huidskleur. Soms zijn ze minder duidelijk, bijvoorbeeld bij een geloofsovertuiging, een geestelijke uitdaging, maar ook competenties en talenten. Bij diversiteit gaat het erom dat al deze kenmerken in een groep worden vertegenwoordigd.

 

Inclusiviteit gaat over hoe er met die verschillen wordt omgegaan en of die verschillen er mogen zijn. Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten, en verschillen worden juist gewaardeerd. In een inclusieve organisatie heeft iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en is er sprake van gelijkwaardigheid. Een inclusieve organisatie maakt diversiteit mogelijk.

Iris op de bank in provinciehuis

Een verhaal uit de provincie 

Iris Wijnen werkt als projectmedewerker D&I bij provincie Gelderland. Zij is hier de enige werknemer die volledig doof is. Ze ervaart veel steun en begrip van haar werkgever en collega’s. Maar ondanks dat, blijft het voor haar lastig om aansluiting te vinden.

Aanbod A&O ProvinciE-bieb

Wil je lezend of luisterend meer weten over Diversiteit & Inclusiviteit? Bekijk dan ons aanbod van de A&O ProvinciE-bieb. Hieronder vind je een selectie.

Voor deze talk werden drie vrouwen geïnterviewd om te kijken of vrouwenquota’s inderdaad de oplossing zijn voor het gebrek aan vrouwen in de top van het bedrijfsleven.

Dit e-book zit vol met praktische tools om invulling te geven aan diversiteit op de werkvloer. Het biedt een verfrissende en persoonlijke kijk op diversiteit & inclusiviteit binnen de wereld van werk.

Hoe krijg je grip op de organisatiecultuur? Ontdek hoe belangrijk individuele waarden zijn voor de organisatiecultuur, de leiderschapsstijl, de structuur en de aanpak van organisatieveranderingen.

Feedbackcirkels is een teamprogramma, waarin leren en ontwikkelen centraal staan. Het programma maakt functionerings- en beoordelingsgesprekken overbodig. Teams behalen daardoor sneller resultaten.

De e-books en podcasts zijn direct te downloaden. Als je nog niet eerder van de A&O ProvinciE-bieb gebruik hebt gemaakt, moet je je bij het downloaden eenmalig aanmelden met je organisatiemailadres.

Terugkijken: Webinars Themadagen 2021 Diversiteit & Inclusiviteit

De sociale partners hebben bij de totstandkoming van de provincie cao zich uitgesproken over het belang van diversiteit binnen de provinciale organisaties. Ze hadden in 2021 afgesproken om een landelijke themadag te organiseren waarop alle provincies gezamenlijk dit thema kunnen verkennen. Vanwege de Covid-19 maatregelen is deze dag omgezet in afzonderlijke webinars die verspreid in de periode januari tot en met maart 2021 werden georganiseerd. De webinars zijn hier terug te kijken.

Collega College Doofheid & Gebarentaal

Wat houdt doofheid precies in? Hoe werkt gebarentaal? En hoe ga je om met je dove collega? Iris Wijnen, projectmedewerker D&I bij de provincie Gelderland en zelf doof, vertelt je dit allemaal in het Collega College Doofheid & Gebarentaal. Dit Collega College bestaat uit vijf verschillende webinars. Je kunt de webinars als reeks bekijken, maar ook als losse webinars.

 

Webinar 1 – Wat is doof en slechthorend?
Webinar 2 – Hoe werkt gebarentaal?
Webinar 3 – Help, een doof persoon!
Webinar 4 – Gebarentaal op de werkvloer
Webinar 5 – Het alfabet in gebarentaal

 

Wil je hier meer weten over weten? Neem contact op met Iris via i.wijnen@gelderland.nl. Zij vertelt je er graag over.

 

Is er een onderwerp waar jij kennis van hebt en enthousiast over bent? En waar jij je collega’s in de sector meer over zou willen vertellen? Meld je dan ook aan voor het geven van een Collega College!

Leeraanbod Respectvol gedrag op de werkvloer

Onderstaand online leerpakket helpt jou en je collega’s bewuster te worden van respectvol gedrag en hoe je dat naar elkaar uit. Zo werken we samen aan een veilige en prettige werkomgeving, voor iedereen. 

 

 • Sociale Veiligheid (e-learning)
  Een sociaal veilige werkplek is een omgeving waar ongewenste omgangsvormen, waaronder elke vorm van pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie niet toegestaan zijn. In deze training leer je wat ongewenste omgangsvormen precies inhouden en hoe je zelf kunt werken aan een sociaal veilige werkomgeving. Naar de e-learing >>
 • Diversiteit en Inclusie (e-learning)
  Bij diversiteit gaat het om verschillende kenmerken waardoor mensen van elkaar verschillen. Denk bijvoorbeeld aan geslacht, leeftijd, gender(identiteit), etnische herkomst, beperking en seksuele oriëntatie. Tijdens deze training verdiep jij je niet alleen in de diversiteit van jouw organisatie, maar krijg je ook inzicht in je eigen bewustzijn en het actief bijdragen aan een inclusieve organisatie.
 • Culturele diversiteit (e-learning)
  Culturele diversiteit is alles waarin jij en jouw collega’s van elkaar verschillen op basis van jullie culturele achtergrond. In deze training leer je hoe iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft, wat cultuur eigenlijk precies is en hoe je intercultureel kunt communiceren.
 • Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (podcast)
  Het grensoverschrijdend gedrag dat naar buiten is gekomen rondom TV-programma The Voice zorgt voor veel maatschappelijke ophef. Hoe voorkom je dergelijke excessen als leider en manager binnen je organisatie? Presentator, media- en communicatietrainer Pauline van Aken is (helaas) ervaringsdeskundige en deelt in deze podcast Masters in Management haar visie en geeft tips aan leidinggevenden om te werken aan een veilige werkomgeving.
 • Intimidatie op de werkvloer (e-learning)
  Intimidatie op de werkvloer is een ernstig probleem. Het is belangrijk om de situatie niet te negeren en het probleem aan te pakken. Het doel van deze e-learning is om bewustwording te creëren bij het (h)erkennen van intimidatie op de werkvloer en handvatten te bieden om een veilige werkomgeving te creëren voor het slachtoffer, alle werknemers en de werkgever.
 • Omgaan met discriminatie (essential)
  In deze essential leggen we uit wat wordt verstaan onder discriminatie. Ook vertellen we hoe vaak het voorkomt op de werkvloer en hoe je ermee omgaat.
 • Omgaan met agressie (e-learning)
  Boosheid is een menselijke emotie, maar dit kan omslaan naar agressie. Dat kan schade toebrengen aan jezelf, een ander of je omgeving. In deze cursus leer je het onderscheid tussen acceptabel en onacceptabel gedrag. Daarnaast leer je aan de hand van het agressiemodel omgaan met verschillende soorten agressie en oefen je aan de hand van casussen hoe je hierop reageert.

Dit online leerpakket maakt onderdeel uit van het aanbod van A&O ProvinciE-learning. Als je al een account hebt voor A&O ProvinciE-learning, dan zijn deze automatisch aan je account toegevoegd. Heb je nog geen account, dan kun je binnen A&O ProvinciE-learning eerst op registreren klikken. Je vindt dit aanbod onder het kopje Leerlijnen.