Home » Over ons » Partners

Aangesloten bij cao provinciale sector

Wij zetten ons dagelijks in voor de medewerkers van onze partners binnen de provinciale sector. Medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij de cao provinciale sector, en vrijwillig aangesloten partijen, kunnen gratis gebruik maken van ons aanbod. Hiervoor wordt een jaarlijkse financiële bijdrage gevraagd van deze organisaties.

Aangesloten partners

De Waarderingskamer
De Zeeuwse Museumstichting (Zeeuws Museum)
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander
Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)
Gemeenschappelijke Regeling Het Waddenfonds
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NoordZeeKanaalGebied (ODNZKG)
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap voor het Friese Waterland de Marrekrite
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Openbaar Lichaam OV-Bureau Groningen Drenthe
Provincie Drenthe
Provincie Flevoland
Provincie Fryslân
Provincie Gelderland
Provincie Groningen
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zeeland
Provincie Zuid-Holland
Recreatie Noord-Holland N.V.
Recreatieschap Hitland
Roosevelt Institute for American Studies
Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (Stichting A&O-fonds)
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
Stichting Goois Natuurreservaat (SGN)
Stichting Monumentenwacht Gelderland
Stichting Monumentenwacht Limburg
Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Volger van cao provinciale sector

Organisaties die de cao van de provinciale sector volgen, kunnen zich vrijwillig bij ons aansluiten. Op basis van een jaarlijkse financiële bijdrage kunnen medewerkers gratis gebruikmaken van ons aanbod. Volgt jouw organisatie de cao van de provinciale sector en willen jullie ook gebruikmaken van ons aanbod, neem contact op met Maurice Tramper.

Neem contact op met Maurice