Home » Over ons » Activiteiten

Activiteitenplan

Activiteitenplan-2024

Activiteitenplan 2024

Sociale veiligheid en integriteit zijn termen die met regelmaat in de media verschijnen. En ook de provinciale sector zijn ze niet vreemd. Als A&O-fonds Provincies willen we bijdragen aan een sociaal veilige werkomgeving. Enerzijds om een veilige setting te creëren die uitnodigt om op een constructieve manier kritisch naar elkaar en het bestuur te kunnen kijken. Dit komt de kwaliteit van de overheid en haar handelen ten goede.

Anderzijds willen we een werksituatie creëren waarin iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt en ieders potentieel tot zijn recht komt. Want als je het gevoel hebt op je plek te zitten, durft te zijn wie je bent en je mening durft te geven, ervaar je meer werkplezier. En medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, zijn productiever, gemotiveerder en dragen bij aan een positieve werkomgeving. In 2024 zullen we ons daarom opnieuw richten op het bredere thema Werkplezier, waar we in 2023 mee zijn begonnen.

Wil je een snelle blik werpen op waar we ons in 2024 mee gaan bezighouden? Bekijk dan de samenvatting: