Binnen de programmalijn Arbeidsmarkt heeft het A&O-fonds Provincies de ambitie een bijdrage te leveren aan het versterken van de positie van provincies op de arbeidsmarkt. De activiteiten vinden hun grondslag in landelijke ontwikkelingen en trends op dit terrein, waarbij het accent ligt op een grotere mate van mobiliteit en brede inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast levert de jaarlijkse personeelsmonitor een bron van (bench)mark informatie voor het maken van analyses, vergelijkingen en input voor HR-beleid.

Personeelsmonitor
Provincies

Jaarlijkse monitor in de vorm van een online dashboard met personeelscijfers over het voorgaande jaar.

Lees meer

Personeelsmonitor decentrale overheden

Tweejaarlijks uitgebrachte monitor met benchmarkcijfers van de sectoren Provincies, Waterschappen en Gemeenten.

Lees meer