header personeelsmonitor 2021

Personeelsmonitor Provincies

Het A&O-fonds Provincies brengt jaarlijks de Personeelsmonitor Provincies uit, met hierin cijfers met betrekking tot Werkgelegenheid, Personeelsopbouw, In- en uitstroom, Beloning- en loonkosten, Ziekteverzuim, Opleiding en ontwikkeling, en Sociale zekerheid in de sector Provincies. De gegevens die in de monitor worden opgenomen komen uit de eigen personeels- en salarisadministratie van provincies.

 

De Personeelsmonitor is – sinds 2015 –beschikbaar via het Dashboard Personeelsmonitor Provincies. Met dit dashboard stelt het A&O-fonds de provincies in staat om meer te halen uit en te doen met de informatie van de personeelsmonitor en een antwoord te krijgen op vragen als: Welke cijfers zijn zoals verwacht? Welke onderwerpen vragen aandacht en actie vanuit de provincie? Met deze informatie in de hand is het mogelijk om te zien waar de (personele) aandachtspunten liggen voor de provincie, om hier verder mee aan de slag te gaan.

Het Dashboard Personeelsmonitor Provincies heeft een openbaar toegankelijk deel en een besloten deel dat alleen toegankelijk is voor de provincies en niet voor externen. Elke provincie beschikt over eigen inloggegevens.

Personeelsmonitor Aangesloten Cao-partijen

Ook de bij de cao provinciale sector aangesloten partijen kunnen gebruikmaken van de Personeelsmonitor. In deze specifieke Personeelsmonitor Aangesloten Cao-partijen zijn vergelijkbare cijfers opgenomen als de Personeelsmonitor Provincies. Deze personeelsmonitor staat los van het Dashboard en wordt alleen verstrekt aan de deelnemende organisaties en de sociale partners. 

Documenten/media met meer info

Naar het product

widget personeelsmonitor 2021

Meedenken?

Als je ideeën hebt en wilt meedenken over dit product, stuur ons dan een mail.

Mail

Contact

Heb je vragen over dit product? Neem dan contact met ons op.

Marga Waldekker

Blijf op de hoogte

Het A&O-fonds Provincies brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. Wil je deze ontvangen? Laat dan je gegevens achter.