Aan de slag met innovatie

Beschrijving

E-book

Aan de slag met innovatie

In Deel 1 Aan de slag met innovatie geven we onze kijk op innovatie, definiëren we wat innovatie is en benadrukken het belang van innoveren. Vervolgens vormt de context waarin innovatie plaatsvindt de opmaat voor de uitwerking van zes sleutelelementen. Daarin vormen drie elementen de randvoorwaarden om innovatie te laten slagen. De andere drie vormen de stappen in het innovatieproces zelf: van conceptie naar uitvoering. Die sleutelelementen worden in Deel 2 en Deel 3 verder uitgewerkt. De Toolbox bij elk deel geeft praktische instrumenten in de vorm van vragenlijsten, en checklists.

Direct naar het E-book
eerste

Extra informatie

Doelgroep

Locatie

Vorm

Categorie

Toegankelijkheid