Arbocatalogus – Werken in putten en sleuven

Beschrijving

Home » Producten » Gezond & Veilig Werken » Arbocatalogus – Werken in putten en sleuven

Publicatie

Arbocatalogus – Werken in putten en sleuven

Bij het werken aan en in putten en sleuven zijn er meerdere gevaren. Je kan bekneld raken, bedolven worden of erin vallen. Het zijn deze gevaren die kunnen leiden tot letsel of zelf de dood. Ze worden in dit onderdeel uitgewerkt.

In de Arbocatalogus vind je meer informatie over risico’s die horen bij jouw werkzaamheden binnen de provinciale sector, en verschillende leeroplossingen die je helpen om negatieve gevolgen te voorkomen. Dit alles om te zorgen dat je veilig en gezond je werk kunt uitvoeren.

Naar de Arbocatalogus
eerste

Extra informatie

Doelgroep

Locatie

Vorm

Categorie

Toegankelijkheid

,