Geef jouw Talenten meer kans

Beschrijving

Home » Producten » Loopbaanontwikkeling » Geef jouw Talenten meer kans

E-book

Geef jouw Talenten meer kans

In Deel 3 ‘Geef jouw talenten meer kans’ laten we de andere kant van organisatiegedrag zien. Immers organisaties bestaan uit individuen met ieder hun eigen talenten, karakter en voorkeursgedrag. Medewerkers gaan een partnerschap aan met de organisatie waarin ze werken. Of die relatie groeit en bloeit hangt af van de succesvolle match. Voor de medewerker raakt dat aan loopbaanontwikkeling, voor de organisatie aan personeelsbeleid. We geven praktijkvoorbeelden en nemen vragenlijsten op zoals de Indicator Persoonskenmerken (IPK) om het voorkeursgedrag van jouwzelf in kaart te brengen.

Direct naar het E-book
eerste

Extra informatie

Doelgroep

Locatie

Vorm

Categorie

Toegankelijkheid