Personeelsmonitor Decentrale Overheden 2022

Beschrijving

Home » Producten » Arbeidsmarkt » Personeelsmonitor Decentrale Overheden 2022

Publicatie

Personeelsmonitor Decentrale Overheden 2022

De Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2022 is de vijfde versie van deze monitor en is tot stand gekomen door een samenwerking van de A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten.

De gegevens in deze monitor zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Gemeenten, de Personeelsmonitor Provincies en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2022. Om deze gezamenlijke Personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen samen één standaardset met kernvragen ontwikkeld en elk fonds heeft deze vragen opgenomen in hun eigen monitor, naast een aantal andere sectorspecifieke vragen.

Deze Personeelsmonitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren en maakt daarnaast een onderlinge vergelijking mogelijk op diverse personeelskenmerken. De monitor laat zien dat op diverse thema’s verschillen, maar vaker ook overeenkomsten bestaan in trends tussen de drie sectoren.

Naar de Personeelsmonitor 2022
eerste

Extra informatie

Doelgroep

Locatie

Vorm

Categorie