Personeelsmonitor Provincies 2022

Cijfers over 2022 van de twaalf provincies met betrekking tot onder andere Werkgelegenheid, Personeelsopbouw en In- en uitstroom.

Beschrijving

Home » Producten » Arbeidsmarkt » Personeelsmonitor Provincies 2022

Publicatie

Personeelsmonitor Provincies 2022

A&O Provincies brengt jaarlijks de Personeelsmonitor Provincies uit, met hierin cijfers met betrekking tot Werkgelegenheid, Personeelsopbouw, In- en uitstroom, Beloning- en loonkosten, Ziekteverzuim, Opleiding en ontwikkeling, en Sociale zekerheid in de sector Provincies. De gegevens die in de monitor worden opgenomen komen uit de eigen personeels- en salarisadministratie van provincies.

De Personeelsmonitor is beschikbaar via het Dashboard Personeelsmonitor Provincies. Met dit dashboard stelt het A&O-fonds de provincies in staat om meer te halen uit en te doen met de informatie van de personeelsmonitor en een antwoord te krijgen op vragen als: Welke cijfers zijn zoals verwacht? Welke onderwerpen vragen aandacht en actie vanuit de provincie? Met deze informatie in de hand is het mogelijk om te zien waar de (personele) aandachtspunten liggen voor de provincie, om hier verder mee aan de slag te gaan.

Het Dashboard Personeelsmonitor Provincies heeft een openbaar toegankelijk deel en een besloten deel dat alleen toegankelijk is voor de provincies en niet voor externen. Elke provincie beschikt over eigen inloggegevens.

Naar het Dashboard
eerste

Extra informatie

Doelgroep

Locatie

Vorm

Categorie