Diversiteit & Inclusiviteit

Samen streven we naar een werkvloer waar iedereen gelijkwaardig is en waar talenten benut worden.

Home » Thema’s » Organisatiecultuur » Diversiteit & Inclusiviteit

Een uitdaging

De maatschappij is volop in beweging en diversiteit en inclusiviteit zijn wereldwijd actuele thema’s. Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat je als organisatie een afspiegeling bent van de maatschappij. Maar ondanks de wil, blijkt dit vaak een uitdaging.

Diversiteit en inclusie blijven vaak een uitdaging binnen een organisatie

Diversiteit en Inclusiviteit uitgelegd

Diversiteit en inclusiviteit zijn twee verschillende zaken die met elkaar verbonden zijn.

Diversiteit gaat over alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling. Soms zijn deze verschillen zichtbaar, zoals leeftijd, geslacht, fysieke uitdagingen of huidskleur. Soms zijn ze minder duidelijk, bijvoorbeeld bij een geloofsovertuiging, een geestelijke uitdaging, maar ook competenties en talenten. Bij diversiteit gaat het erom dat al deze kenmerken in een groep worden vertegenwoordigd.

Inclusiviteit gaat over hoe er met die verschillen wordt omgegaan en of die verschillen er mogen zijn. Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten, en verschillen worden juist gewaardeerd. In een inclusieve organisatie heeft iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en is er sprake van gelijkwaardigheid. Een inclusieve organisatie maakt diversiteit mogelijk.

Bekijk aanbod