Voor wie is deze website?

De Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (A&O-fonds Provincies) is het samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Provincies, in 2007 primair opgericht voor de twaalf provincies. Sinds 1 januari 2020 kunnen ook alle organisaties die zijn toegetreden tot de cao Provincies, en enkele vrijwillige volgers, gebruikmaken van de producten en activiteiten die het A&O-fonds Provincies biedt.

 

Echter een aantal producten is niet van toepassing op organisaties die zijn aangesloten bij de cao Provincies, niet zijnde provincies. Dit gaat om:

  • De Digi RI&E Provincies
  • De Arbocatalogus Provincies
  • De Personeelsmonitor Provincies

 

Daar waar in al onze communicatie ‘provinciemedewerker’ staat, wordt bedoeld ‘alle medewerkers die vallen onder de cao Provincies’.

 

Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.