Voor wie is deze website?

De Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (A&O-fonds Provincies) is het samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Provincies, in 2007 primair opgericht voor de twaalf provincies. Sinds 1 januari 2020 kunnen ook alle organisaties die zijn toegetreden tot de cao provinciale sector, en enkele vrijwillige volgers, gebruikmaken van de producten en activiteiten die het A&O-fonds Provincies biedt.

 

Echter een aantal producten is niet van toepassing op organisaties die zijn aangesloten bij de cao provinciale sector, niet zijnde provincies. Dit gaat om:

  • De Digi RI&E Provincies
  • De Arbocatalogus Provincies
  • De Personeelsmonitor Provincies

 

Daar waar in al onze communicatie ‘provinciemedewerker’ staat, wordt bedoeld ‘alle medewerkers die vallen onder de cao provinciale sector’.

 

Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.