Personeelsmonitor Decentrale Overheden – voorgaande jaren

Categorie:

Beschrijving

Home » Producten » Arbeidsmarkt » Personeelsmonitor Decentrale Overheden – voorgaande jaren

Publicatie

Personeelsmonitor Decentrale Overheden – voorgaande jaren

Sinds 2014 wordt elke twee jaar de Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren uitgebracht. De Personeelsmonitor komt tot stand door een samenwerking van de A&O fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten.

De gegevens in deze monitor zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Gemeenten, de Personeelsmonitor Provincies en de HR-monitor Waterschappen. Om deze gezamenlijke Personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen samen één standaardset
met kernvragen ontwikkeld en elk fonds heeft deze vragen opgenomen in hun eigen monitor, naast een aantal andere sectorspecifieke vragen.

Deze Personeelsmonitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren en maakt daarnaast een onderlinge vergelijking mogelijk op diverse personeelskenmerken. De monitor laat zien dat op diverse thema’s verschillen, maar vaker ook overeenkomsten bestaan in trends tussen
de drie sectoren.

Naar de Personeelsmonitor 2020
Naar de Personeelsmonitor 2016
Naar de Personeelsmonitor 2018
Naar de Personeelsmonitor 2014
eerste

Extra informatie

Doelgroep

Locatie

Vorm

Categorie